Inscripcions a la TRS Trenkacames de Rosselló


TRS TRENKACAMES DE ROSSELLÓ (14 km)

PREU: 14 €     
LIMIT: 200 CORREDORS
         

MINI TRENKACAMES DE ROSSELLÓ (7 km)

PREU: 11 €     
LIMIT: 100 CORREDORS